Centrum Maia

BODY
MIND
SPIRIT
BALANCE

SCROLL

ThetaHealing® Technika

ThetaHealing® je souborem technik a nástrojů, které otevírají
cestu k přesvědčením nacházejících se na nevědomé úrovni. Jedná
se o techniku, kdy terapeut pracuje v hladině theta právě s lidským nevědomím a zde uloženými přesvědčeními.

To, že se v našem životě neustále opakují určité vzorce situací či modely chování, může být příčinou našich pocitů životního strádání, nespokojenosti, dysbalance či potlačených tužeb. Tyto situace často dovedeme pojmenovat, víme o nich, ale málokdy je dokážeme změnit. Může se jednat o prožívání neštěstí v partnerském vztahu, nenaplnění v práci, v životě, pocity, že si nerozumíme s rodiči, dětmi, sourozenci …, pocity viny či zneužívání ze strany druhých apod.

Kolik z nás si ve svém životě někdy řeklo „nebudu jako moje
máma /můj táta“ a následně pak s odstupem zjistili, že se chovají vlastně stejně?

 

 

Kolik z nás, je přesvědčeno, že „život je boj“, „život se s námi nemazlí“ či „nevděk světem vládne“. Ale opravdu tomu tak je? Opravdu tomu tak být musí? Jsou to totiž nejen přesvědčení našich předků, jež si leckdy převezmeme a jež formují naše chování. I společnost, ve které žijeme a vyrůstáme, naše práce, finanční postavení modelují naše vzorce, v jejichž intencích následně žijeme.

Právě ta přesvědčení, která již nejsou k našemu prospěchu nebo nám již neslouží, nám umožňuje princip ThetaHealing® vyhledat
a nahradit. Ponoříme-li se do našeho nevědomí, dostaneme možnost vyjádřit naše touhy, dostaneme možnost osvobodit se.

Jedná se o postup, který aktivuje léčivou energii, jejímž působením dochází ke změnám na fyzické, mentální, emocionální i duchovní úrovni, čímž se otevírají možnosti k prožívání změn v reálném životě, v životě, který žijeme. Ano, ThetaHealing® dech beroucím způsobem mění životy.

Máte problémy s váhou? Chtěli byste se od trablů s váhou osvobodit? Toužíte nalézt opravdový rytmus Vašeho těla, mysli a duše? Jste připraveni nahlédnout a objevit svou vnitřní krásu a lásku k sobě samým? Chcete objevit, jak nasytit své tělo co nejlepším jídlem a co nejlepšími pocity? Nejedná se o seminář pouze o hubnutí!

Setkali jste se již s výrazem Božské načasování? Rádi byste se k této tématice dozvěděli více? Zajímá Vás jaké je Vaše Božské načasování? Hledáte odpovědi na otázky týkající se smyslu Vašeho bytí? Slyšeli jste již někdy o metodě ThetaHealing®? Chtěli byste se s touto metodou seznámit? Máte zájem ji případně sami na sobě vyzkoušet? Pak nejen to, ale i mnohé další na Vás čeká na tomto Intro večeru.

Cítíte nedostatek v některých sférách svého života ať emocionálních, hmotných či finančních? Chcete poznat, jaké to je zažívat hojnost ve všech těchto oblastech? Rádi byste objevili, co Vám brání v naplňování Vašich snů a naučili se způsob, jak tyto zábrany odstranit? Víte a znáte, jaké jsou touhy a přání Vašeho pravého Já? Chtěli byste je nalézt a realizovat?

Rádi byste změnili či zlepšili jakoukoliv oblast ve vašem životě? Chcete se osvobodit od starých a hluboko uložených životních modelů, bloků a strachů? Hledáte způsob, jak odstranit vaše limitující přesvědčení? Toužíte po změně vaší reality co možná nejrychlejším, nejefektivnějším a nejužitečnějším způsobem? Chtěli byste do svého života přivolat spřízněnou duši? Jste připraveni na změnu?

LEKTORKA SEMINÁŘŮ

SHABNAM HESSAMI

Shabnam Hessami je vystudovaná psychoterapeutka, terapeutka metody Cesta a terapeutka a instruktorka ThetaHealing. V současné době žije v Londýně, jako lektorka ThetaHealing působí na Středním východě, v Evropě a ve Spojených státech amerických.

Shabnam má bohaté zkušenosti v komplementárních terapiích
a její vyléčení, růst a transformace jsou výsledkem její osobní
cesty k uzdravení se.

 

 

Svou práci provádí s jemností, lehkostí a neformálností a přesto zasahuje do hloubky a má sílu měnit životy. Věří, že klíč k opravdovému uzdravení se, tkví právě v jednoduchosti a lehkosti.

Dokáže v každém z nás nalézt jedinečný potenciál k růstu, transformace a přínosu celému světu. Jejím záměrem je nasytit tento potenciál a usnadnit proces osobního růstu a transformace tak, aby každý, ať se na své životní cestě nachází kdekoliv, našel přístup ke svému potenciálu a naplnil svůj jedinečný záměr.

 

 

RYTMEM K DOKONALÉ VÁZE

RYTMEM K DOKONALÉ VÁZE

Jste připraveni nalézt svůj pravý životní rytmus?

Změňte svá přesvědčení v průběhu učení se nového strhujícího způsobu jak se osvobodit od tíhy (váhy) a nalezněte svůj vnitřní klid. Nejedná se pouze o seminář jak zhubnout! Tento seminář Vám pomůže nalézt opravdový rytmus Vašeho těla, mysli a duše zatímco nahlédnete a objevíte svou vnitřní krásu a lásku k sobě samým skrze prožívání svých snů a přání! Na tomto semináři se naučíte Viannino tajemství jak se osvobodit od váhy.

Nejde o to, být nejhubenější či nejkrásnější! Jde o to, cítit se dobře ve svém vlastním těle a nalézt vnitřní klid a štěstí skrze přijetí a osvojení si svého pravého já.

 

Slovo RYTMUS (v anglickém originále RHYTHM) není v pojmenování semináře použitou náhodou. Vzniklo zkratkou z počátečních písmen anglických slov:

Reclaim

How

Your

True

Higher-Self

Manifests

Your Perfect Weight

 

Rozpomeňte se, jak Vaše pravé Vyšší já manifestuje Vaši perfektní váhu.

Prozkoumejte své vnitřní já a staňte se nejskvostnější verzí sebe samých. Objevte, jak nasytit své tělo co nejlepšími pocity a jídlem, za což Vás Vaše tělo odmění, 8 minutové pravidlo a Viannino tajné cvičení.

 

Podmínky účasti: Základní kurz DNA, Pokročilý kurz DNA

Délka trvání: 1 den

Místo konání: Praha (konkrétní místo bude dle počtu zájemců upřesněno)

Cena workshopu:

Organizační poplatek:

Registrace: ak.dolezalova@atlas.cz či tel. 724 328 271

 

 

INTRO VEČER

INTRO VEČER

Intro večerem bude provázet certifikovaná lektorka ThetaHealing® Shabnam Hessami. Shabnam Hessami je kvalifikovaný psychoterapeut, v současné době žije v Londýně. Dozvíte se nejen základní informace o metodě ThetaHealing®, ale část přednášky bude věnována i tématu Božského načasování. Možná se ptáte, cože vlastně je to Božské načasování. Je to to, když se vesmír dostane ke své moci a sune Vás vpřed (podporuje Vás) na Vaší životní pouti. Božským záměrem je též to, co má za úkol zde učinit Vaše duše …. Vaše duše zná Vaše Božské načasování, je to volání (pnutí), které cítíte k něčemu, aniž víte proč. Božské načasování dává Vašemu životu smysl …. je to okamžité otevírání možností …. načasování je všechno!


V rámci Intro večera učiníme cvičení, abychom viděli ta naše božská načasování!


Na závěr pak budete mít možnost obrátit se na některého z certifikovaných terapeutů metody ThetaHealing® a bezplatně si tak vyzkoušet, jak práce
s touto metodou je používána v praxi.

 

 

Termín konání:

Místo konání: Praha (konkrétní místo bude dle počtu zájemců upřesněno)

Cena workshopu:

Registrace: ak.dolezalova@atlas.cz či tel. 724 328 271


Přednáška probíhá v anglickém jazyce, kdy překlad do jazyka českého je zajištěn. Osobní konzultace jsou vedeny česky mluvícími terapeuty.

 

 

 

MANIFESTACE A HOJNOST

 

MANIFESTACE A HOJNOST

 

Pojetí manifestace v ThetaHealing® spočívá v přesvědčení, že je možné něco zhmotnit využitím spojení se Stvořitelem všeho, co jest. Jakékoliv prohlášení, myšlenka a čin se promítají do toho, co ve svých životech manifestujeme. Jakékoliv rozhodnutí zrcadlí to, co jsme se rozhodli ve svém životě vytvořit. To, co si myslíme a říkáme, má přímý vliv na to, zda jsou naše manifestace k našemu prospěchu či k naší újmě. Pokud neustále říkáte, že jste chudí, pak chudí budete. Pokud neustále říkáte, že jste finančně nezávislí, pak takovými jste. Je maximálně důležité neustále pozitivně myslet.


Pravdou je, že vytváříme svou vlastní realitu a že je možné manifestovat to nejlepší, co nám může svět nabídnout. Nejdříve se však musíte rozhodnout, co ve svém životě chcete. Sníte o tom, žít život takový, jaký byste chtěli? Mnoho lidí má své sny, skutečnost však přes dlouhá hledání bývá jiná.


Během tohoto semináře se pracuje s úžasným dotazníkem, který Vám pomůže odhalit mnoho překvapivých a hluboko skrytých bloků stojících mezi Vámi a Vašimi sny. Ukáže Vám, jak „kopat“ hlouběji tak, aby byly tyto bloky odstraněny. Budete se učit o záměru a Božském načasování, jakož i o tom, jak můžete vše ve Vašem životě nechat pracovat pro Vás. Následně obdržíte veškeré pozitivní pocity, které potřebujete k tomu, abyste si ve svém životě vytvořili hojnost.


Mnozí se snaží používat ThetaHealing®  ke stažení úplného finančního úspěchu aniž by nejdříve skrze energetický test zjišťovali, zdali nemají nějaké bloky týkající se této oblasti. V některých případech jsou pak tito lidé rozladění, že nedosahují okamžitých výsledků. V rámci tohoto semináře se naučíte, jak odstranit případné bloky, jak vytvořit plán ke stanovení svých záměrů a jak následovat své cíle abyste dosáhli úspěchu. Nejedná se o manuál, jak se rychle stát bohatým. Jedná se spíše o univerzální nástroj sebepoznání tak, abyste dokázali využít Vašeho potenciálu a žít v hojnosti ve všech oblastech Vašeho života.


ThetaHealing®  seminář Manifestace a Hojnost je vyučován certifikovaným instruktorem a jeho náplní je následující:

• Manifestační downloady ve stavu Theta

• Jak jsou bloky týkající se hojnosti zřídkakdy spojeny s penězi

• Cvičení na odstranění bloků

• Cvičení: Božské načasování

• Cvičení: Vzpomenutí si na budoucnost

• Cvičení: „Cvičení jsem zaseknutá/ý“

• Cvičení: Jak vytvářet svou budoucnost ze sedmé úrovně a manifestování pro nejvyšší a nejlepší blaho

• Cvičení: Žehnání peněz


Podmínky účasti: Základní kurz DNA, Pokročilý kurz DNA

Délka trvání: 2 dny

Místo konání: Praha (konkrétní místo bude dle počtu zájemců upřesněno)

Cena workshopu:

Organizační poplatek:

Registrace: ak.dolezalova@atlas.cz či tel. 724 328 271

 

 

 

ZÁKLADNÍ KURZ DNA

27. - 29. leden 2017

ZÁKLADNÍ KURZ DNA

V základním kurzu DNA se seznámíte s technikou a filozofií ThetaHealing®. Naučíte se základní techniky a to, jak je používat nejen při práci na sobě samých, ale i při práci s druhými. Bude vám představen způsob aktivace 12ti vláken DNA, jež vede k otevření nejvyššího potenciálu každého z nás!

 

Jádrem tohoto semináře je naučit se uvolnit staré a hluboko uložené životní modely, bloky a strachy, které nás na úrovni základní, genetické a úrovni minulosti a úrovni duše blokují a brání nám „posunout se“ vpřed. Otevřete se bezpodmínečné lásce Stvořitele všeho, co jest; Zdroje; Energie všeho, co jest; Univerza; Všehomíru … jedno, jak tuto Tvořivou energii nazveme.

 

To, co si myslíte, se stává vaším přesvědčením a vaše přesvědčení se stávají vaší realitou. Chcete-li tedy změnit či zlepšit jakoukoliv oblast ve vašem životě, je třeba začít tím, že naleznete a odstraníte vaše limitující přesvědčení. Na tomto semináři se seznámíte s nástroji, jak odstranit vaše přesvědčení a jak změnit vaší realitu co možná nejrychlejším, nejefektivnějším a nejužitečnějším způsobem. Jste připraveni na změnu?

 

Objevíte způsob jak rozpoznat nejen vaše přesvědčení, ale i přesvědčení druhých. Díky tomuto cvičení dojde k rychlému odhalení systémů přesvědčení a vaše tělo zažije, jaké to je nahradit omezující přesvědčení či negativní pocity pozitivními.

 

V rámci seminář dále:

 

* Zjistíte, proč si určité věci v našich životech vytváříme a co se z nich učíme.

 

* Naučíte se komunikovat se strážnými anděly.

 

* Naučíte se zhmotňovat a vytvářet si život, po jakém toužíte.

 

* Naučíte se, jak provádět energetickou očistu (vhodné pro jakékoliv terapeuty).

 

* Naučíte se číst budoucnost, a scanovat tělo.

 

* Naučíte se, jak do svého života přivolat spřízněnou duši.

 

* Zjistíte, co znamená sedm rovin existence.

 

* Poznáte sílu spojení se Stvořitelem všeho, co jest (Zdrojem; Energií, všeho, co jest; Univerzem …).

 

Po absolvování semináře budete připraveni stát se praktikanty ThetaHealing® jako ThetaHealer®.

 

 

Podmínky účasti: žádné

Datum konání: 27. – 29. 1. 2017

Místo konání: Praha (konkrétní místo bude dle počtu zájemců upřesněno)

Cena workshopu: 296,- EUR

Organizační poplatek: 2.900,- Kč

Registrace: ak.dolezalova@atlas.cz či tel. 724 328 271

Seminář je vyučován v angličtině s překladem do češtiny.

TEL. 724 328 271
EMAIL: ak.dolezalova@atlas.cz

TEL. 774 569 799
EMAIL: j.sajnerova@email.cz

REGISTRACE NA SEMINÁŘ

Submitting Form...

 

Form received.

BODY
MIND
SPIRIT
BALANCE

THETAHEALING, THETAHEALER, the THETA HEALING shield logo and THInK/THETA HEALING INSTITUTE OF KNOWLEDGE are registered trademarks. Seminars and sessions in the ThetaHealing meditation technique are available exclusively from an Instructor and Practitioner certified in the ThetaHealing technique. Only an Instructor or Practitioner who has been certified by THInK is entitled to be called a ThetaHealer. Only the specific THETA HEALING meditation techniques developed and approved by Vianna and THInK can be called ThetaHealing.